RODO – przetwarzanie danych osobowych.

 

RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem danych Klienta są Sklepy Komfort S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Srebrzyńska 14, 91-074 Łódź, e-mail: odo@komfort.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 267428, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy opłacony w całości 168 829 000 zł, NIP 851-299-15-93.

 

Klient ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Jego danych osobowych. Przysługuje Mu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

 

Dane będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji umowy, w tym wystawienia faktury VAT, co stanowi bezpośrednie następstwo zawarcia umowy sprzedaży towaru oferowanego przez Administratora,
 2. wysyłki faktury VAT na wskazany adres e-mail,
 3. w przypadku zlecenia wykonania usługi montażu i/lub transportu i/lub obszycia zakupionego towaru i/lub wypożyczenia urządzeń i narzędzi– w celu:
  • wykonania zleconej usługi,
  • badania poziomu satysfakcji Klienta po wykonanej usłudze,
  • prawidłowej komunikacji, w tym na podany adres e-mail,
 4. realizacji obowiązków prawnych, w tym księgowych i podatkowych,
 5. marketingowym, polegającym na przesłaniu na wskazany w fakturze adres informacji o proponowanych produktach sprzedawanych przez Administratora, samym Administratorze, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, w szczególności w postaci katalogów produktowych i gazetek promocyjnych, badaniu poziomu satysfakcji klienta dokonującego zakupu, a na podstawie dodatkowej zgody Klienta również za pomocą wiadomości wysyłanych na jego adres e-mail.

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie można otrzymać faktury VAT. W przypadku zlecenia usługi montażu i/lub transportu i/lub obszycia wykładzin, nie będzie można zrealizować zleconej usługi.

 

Podstawą prawną przetwarzania moich danych są art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych towarów oraz prowadzenie badania poziomu satysfakcji klienta korzystającego z zakupu oraz – w przypadku zlecenia usługi - poziomu satysfakcji klienta korzystającego z usług montażu, transportu, obszycia, wypożyczenia urządzeń i narzędzi. Jeżeli Klient wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • franczyzobiorcy i partnerzy handlowi Administratora biorący udział w procesie sprzedaży,
 • w przypadku zlecenia wykonania usługi montażu i/lub transportu i/lub obszycia zakupionego towaru – podmioty zajmujące się montażem i/lub transportem i/lub obszyciem zakupionych przeze Klienta towarów,
 • podmiot prowadzący usługi w zakresie księgowości,
 • podmioty obsługujące badanie poziomu satysfakcji Klienta,
 • podmioty obsługujące działania marketingowe,
 • podmioty świadczące usługi prawne i informatyczne.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

 • niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych oraz podatkowych wynikających z odrębnych przepisów prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem,
 • w przypadku zlecenia wykonania usługi montażu i/lub transportu i/lub obszycia zakupionego towaru i/lub wypożyczenia urządzeń i narzędzi – niezbędny dla realizacji usługi, przez czas niezbędny na wykazanie jej prawidłowego wykonania oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 • prowadzenia działań marketingowych przez Administratora albo do czasu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na jego adres e-mail. Odwołanie przez Klienta zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 

Przysługują Klientowi dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Klienta:

 • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, Klient może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją;
 • na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.